k.ú.: 619442 - Kůští - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559211 - Město Touškov NUTS5 CZ0325559211
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 1324
orná půda 229 1129331
zahrada 61 44501
travní p. mez, stráň 2 797
travní p. 53 87841
lesní poz 177 1075373
vodní pl. nádrž umělá 1 71
vodní pl. tok přirozený 14 3962
zast. pl. 57 15933
ostat.pl. jiná plocha 125 373752
ostat.pl. mez, stráň 16 11313
ostat.pl. ostat.komunikace 71 53655
ostat.pl. silnice 41 46309
ostat.pl. skládka 2 2929
Celkem KN 854 2847091
Par. DKM 854 2847091
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 25
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 55
LV 94
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.06.2012
THM-V 1:2000 01.01.1984 22.06.2012
S-SK GS 1839 31.12.1983 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 26.05.2022 08:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.