k.ú.: 619639 - Kličín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 530581 - Čeradice NUTS5 CZ0424530581
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 2030
orná půda 78 1870166
zahrada 11 4561
travní p. 3 1115
lesní poz 4 2371
vodní pl. nádrž přírodní 1 173
zast. pl. společný dvůr 5 1877
zast. pl. zbořeniště 1 3062
zast. pl. 18 9189
ostat.pl. jiná plocha 17 12401
ostat.pl. manipulační pl. 2 346
ostat.pl. neplodná půda 9 4966
ostat.pl. ostat.komunikace 8 19759
ostat.pl. silnice 1 10293
ostat.pl. zeleň 2 403
Celkem KN 161 1942712
Par. DKM 161 1942712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 18
LV 31
spoluvlastník 40

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2014
FÚO 1:5000 01.01.1971 08.12.2014
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 09:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.