k.ú.: 619817 - Milíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595438 - Černá NUTS5 CZ0635595438
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 178 998697
zahrada 23 27930
travní p. 123 504198
lesní poz 97 1036071
vodní pl. nádrž umělá 1 126
vodní pl. rybník 4 7788
vodní pl. tok umělý 21 5099
zast. pl. zbořeniště 1 113
zast. pl. 26 18375
ostat.pl. jiná plocha 10 5114
ostat.pl. manipulační pl. 1 47
ostat.pl. neplodná půda 26 17225
ostat.pl. ostat.komunikace 47 42221
ostat.pl. silnice 9 32689
ostat.pl. zeleň 1 59
Celkem KN 568 2695752
Par. KMD 568 2695752
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.used 5
č.e. víceúčel 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 26
LV 55
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.01.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 10.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 27.05.2022 15:18

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.