k.ú.: 619825 - Černá Hora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581496 - Černá Hora NUTS5 CZ0641581496
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 825 2433614
zahrada 827 420928
ovoc. sad 6 31257
travní p. 1083 1588756
lesní poz 548 10764601
vodní pl. nádrž umělá 3 1667
vodní pl. rybník 2 32750
vodní pl. tok přirozený 58 62066
vodní pl. tok umělý 8 1993
vodní pl. zamokřená pl. 1 413
zast. pl. společný dvůr 15 922
zast. pl. zbořeniště 1 231
zast. pl. 953 230285
ostat.pl. foto. elektrárna 1 4204
ostat.pl. jiná plocha 172 62035
ostat.pl. manipulační pl. 60 87927
ostat.pl. neplodná půda 165 144662
ostat.pl. ostat.komunikace 421 190772
ostat.pl. pohřeb. 3 6739
ostat.pl. silnice 34 184911
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 29843
ostat.pl. zeleň 7 8048
Celkem KN 5200 16288624
Par. DKM 5200 16288624
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 18
č.p. rod.dům 593
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 26
č.e. jiná st. 20
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 48
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 82
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 935
byt.z. byt 86
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 9
Celkem JED 100
LV 1148
spoluvlastník 1635

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.1999
ZMVM 1:2000 01.07.1986 15.11.1999 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.07.1986 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 17.05.2022 04:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.