k.ú.: 619868 - Černá v Pošumaví - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545457 - Černá v Pošumaví NUTS5 CZ0312545457
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31032 - Horní Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 861953
zahrada 140 42493
ovoc. sad 3 3972
travní p. 1134 16087029
lesní poz les s budovou 9 41
lesní poz 781 14571270
vodní pl. nádrž umělá 27 9586850
vodní pl. rybník 26 144347
vodní pl. tok přirozený 11 12571
vodní pl. tok umělý 51 70094
vodní pl. vod.pl.s budovou 10 146
vodní pl. zamokřená pl. 7 29220
zast. pl. zbořeniště 9 4750
zast. pl. 1318 195279
ostat.pl. dráha 3 27124
ostat.pl. jiná plocha 1449 1420071
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 9 304
ostat.pl. manipulační pl. 116 160219
ostat.pl. neplodná půda 330 557896
ostat.pl. ostat.komunikace 407 643466
ostat.pl. pohřeb. 1 6483
ostat.pl. silnice 81 294971
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 26003
ostat.pl. zeleň 19 24473
Celkem KN 6080 44771025
Par. DKM 5783 40561675
Par. KMD 297 4209350
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 131
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 82
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 14
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 3
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 3
č.e. rod.rekr 517
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 24
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 220
bez čp/če obč.vyb 25
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 63
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če ubyt.zař 41
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 3
vod.dílo jiná st. 1
vod.dílo plav.úč. 3
Celkem BUD 1273
byt.z. byt 40
byt.z. j.nebyt 14
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 1
Celkem JED 57
LV 1267
spoluvlastník 1672

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.12.2013
DKM 1:1000 26.06.2013
KMD 1:1000 26.06.2013
DKM 1:1000 03.04.2003 prostor Olšina (Gusterberg)
THM-V 1:2000 01.08.1966 06.12.2013
S-SK GS 1:2880 1826 06.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.05.2022 15:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.