k.ú.: 620050 - Obora u Loun - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 542580 - Obora NUTS5 CZ0424542580
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 326 2984830
chmelnice 65 644300
zahrada 234 156626
travní p. 88 399083
lesní poz 38 280640
vodní pl. nádrž umělá 4 8343
vodní pl. tok přirozený 13 24701
vodní pl. tok umělý 1 18667
vodní pl. zamokřená pl. 27 72334
zast. pl. společný dvůr 3 336
zast. pl. zbořeniště 2 1731
zast. pl. 305 121018
ostat.pl. dráha 1 14297
ostat.pl. jiná plocha 34 19560
ostat.pl. manipulační pl. 62 94614
ostat.pl. neplodná půda 77 45451
ostat.pl. ostat.komunikace 144 186031
ostat.pl. pohřeb. 1 1166
ostat.pl. silnice 9 47085
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 11748
ostat.pl. zeleň 92 157274
Celkem KN 1532 5289835
Par. DKM 1532 5289835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 167
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 4
Celkem BUD 286
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 401
spoluvlastník 655

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.12.2006 1:1000 21.12.2006 *) KPÚ na již existující DKM
DKM 1:1000 23.12.2003 20.12.2006 celé k.ú.
ZMVM 1:2000 01.04.1992 22.12.2003
S-SK GS 1:2880 1843 31.03.1992


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 18.05.2022 10:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.