k.ú.: 620491 - Boleslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 545996 - Černousy NUTS5 CZ0513545996
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 74504
zahrada 25 29975
travní p. 89 1065460
lesní poz 28 476261
vodní pl. rybník 1 3006
vodní pl. tok přirozený 8 16290
vodní pl. tok umělý 3 5058
zast. pl. zbořeniště 8 7961
zast. pl. 31 9695
ostat.pl. dráha 1 13978
ostat.pl. jiná plocha 7 24101
ostat.pl. manipulační pl. 5 8425
ostat.pl. neplodná půda 10 14697
ostat.pl. ostat.komunikace 27 35552
ostat.pl. silnice 7 13887
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3594
Celkem KN 254 1802444
Par. DKM 190 1751525
Par. KMD 64 50919
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 31
obč.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 53
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2012
S-SK GS 1:2880 1843 19.09.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 18.05.2022 21:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.