k.ú.: 620670 - Černý Důl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579114 - Černý Důl NUTS5 CZ0525579114
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 180 115486
travní p. mez, stráň 15 6090
travní p. 294 1876699
lesní poz les(ne hospodář) 69 10618081
lesní poz ostat.komunikace 2 3764
lesní poz sport.a rekr.pl. 11 34725
lesní poz 67 448557
vodní pl. nádrž umělá 2 403
vodní pl. tok přirozený 17 54349
vodní pl. tok umělý 19 2498
vodní pl. zamokřená pl. 7 20741
zast. pl. zbořeniště 3 796
zast. pl. 373 102221
ostat.pl. jiná plocha 221 233151
ostat.pl. manipulační pl. 8 8546
ostat.pl. mez, stráň 13 4937
ostat.pl. neplodná půda 72 53456
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 6655
ostat.pl. ostat.komunikace 165 162126
ostat.pl. pohřeb. 2 4803
ostat.pl. silnice 16 33527
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9877
ostat.pl. zeleň 6 5030
Celkem KN 1570 13806518
Par. KMD 1570 13806518
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 8
č.p. ubyt.zař 9
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 57
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 366
byt.z. byt 32
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 53
obč.z. byt 31
obč.z. j.nebyt 12
obč.z. rozest. 31
Celkem JED 164
LV 429
spoluvlastník 696

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 29.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 21:54

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.