k.ú.: 620696 - Fořt - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579114 - Černý Důl NUTS5 CZ0525579114
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 1065259
zahrada 33 31689
travní p. 149 426202
lesní poz 28 399231
vodní pl. nádrž umělá 3 15820
vodní pl. tok přirozený 7 11204
vodní pl. tok umělý 15 3789
vodní pl. zamokřená pl. 5 1416
zast. pl. společný dvůr 1 91
zast. pl. 64 24789
ostat.pl. jiná plocha 32 25719
ostat.pl. manipulační pl. 10 16507
ostat.pl. neplodná půda 41 22860
ostat.pl. ostat.komunikace 50 37203
ostat.pl. pohřeb. 2 3482
ostat.pl. silnice 19 36651
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 24173
ostat.pl. zeleň 1 5511
Celkem KN 611 2151596
Par. KMD 611 2151596
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 63
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 74
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2012
S-SK GS 1:2880 1841 26.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 21:53

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.