k.ú.: 620700 - Červená Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590461 - Červená Lhota NUTS5 CZ0634590461
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 269 4145093
zahrada 98 115244
ovoc. sad 1 4654
travní p. 180 1070128
lesní poz les s budovou 17 508
lesní poz 228 1339915
vodní pl. nádrž umělá 2 3279
vodní pl. rybník 2 4880
vodní pl. tok přirozený 8 34632
vodní pl. tok umělý 9 5148
vodní pl. zamokřená pl. 2 2772
zast. pl. zbořeniště 7 1839
zast. pl. 164 71339
ostat.pl. jiná plocha 74 55967
ostat.pl. manipulační pl. 15 5142
ostat.pl. neplodná půda 296 313947
ostat.pl. ostat.komunikace 99 178381
ostat.pl. pohřeb. 1 2728
ostat.pl. silnice 7 43343
Celkem KN 1479 7398939
Par. DKM 1091 7095181
Par. KMD 388 303758
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 160
LV 211
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.08.2016
KMD 1:1000 27.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 11:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.