k.ú.: 620718 - Červená Řečice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547778 - Červená Řečice NUTS5 CZ0633547778
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 3459
orná půda 1095 6350471
zahrada 436 380994
travní p. mez, stráň 15 10777
travní p. 435 812912
lesní poz 402 4220862
vodní pl. nádrž umělá 7 5306
vodní pl. rybník 31 59278
vodní pl. tok přirozený 48 12733
vodní pl. tok umělý 24 7002
vodní pl. zamokřená pl. 3 705
zast. pl. společný dvůr 9 1114
zast. pl. zbořeniště 1 26
zast. pl. 634 183252
ostat.pl. jiná plocha 471 231239
ostat.pl. manipulační pl. 69 86785
ostat.pl. neplodná půda 65 25065
ostat.pl. ostat.komunikace 258 162820
ostat.pl. pohřeb. 2 14124
ostat.pl. silnice 48 120856
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 34249
ostat.pl. zeleň 14 19182
Celkem KN 4087 12743211
Par. DKM 4087 12743211
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 353
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 30
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 2
Celkem BUD 617
byt.z. byt 18
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 9
Celkem JED 28
LV 696
spoluvlastník 1003

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.2004
ZMVM 1:1250 01.07.1996 01.11.2004
S-SK GS 1:2880 1829 01.07.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 19:32

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.