k.ú.: 620751 - Bílá Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 312436
zahrada 64 38053
travní p. 265 1186381
lesní poz 219 3814012
vodní pl. tok přirozený 36 19807
zast. pl. společný dvůr 1 285
zast. pl. zbořeniště 30 6495
zast. pl. 122 46885
ostat.pl. jiná plocha 184 255055
ostat.pl. manipulační pl. 11 19034
ostat.pl. ostat.komunikace 15 11896
ostat.pl. silnice 12 48254
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 127411
Celkem KN 1003 5886004
EN 1 5774
PK 1 6000
GP 36 386338
Celkem ZE 38 398112
Par. DKM 26 95319
Par. KMD 968 4703751
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 28
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 103
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 20
LV 134
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.11.2016


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 13:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.