k.ú.: 620793 - Horní Orlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 586985
zahrada 26 3603
travní p. 254 607438
lesní poz 50 5177639
vodní pl. zamokřená pl. 1 4025
zast. pl. společný dvůr 1 590
zast. pl. zbořeniště 45 12679
zast. pl. 150 16141
ostat.pl. jiná plocha 123 120464
ostat.pl. neplodná půda 3 4631
ostat.pl. ostat.komunikace 41 23025
ostat.pl. silnice 4 54458
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 15234
Celkem KN 794 6626912
Par. KMD 794 6626912
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 44
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 146
LV 104
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.05.2022 13:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.