k.ú.: 620831 - Šanov u Červené Vody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580015 - Červená Voda NUTS5 CZ0534580015
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 326516
zahrada 97 29313
travní p. 539 1665093
lesní poz 91 445738
vodní pl. nádrž umělá 1 56
vodní pl. rybník 2 1604
zast. pl. společný dvůr 4 909
zast. pl. zbořeniště 49 11772
zast. pl. 99 27590
ostat.pl. jiná plocha 129 65595
ostat.pl. manipulační pl. 2 1497
ostat.pl. ostat.komunikace 33 31484
ostat.pl. pohřeb. 1 1187
ostat.pl. silnice 2 5948
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1062
Celkem KN 1093 2615364
GP 5 31927
Celkem ZE 5 31927
Par. KMD 1093 2615364
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 10
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 98
byt.z. byt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 2
LV 153
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 13:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.