k.ú.: 621200 - Červený Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 532215 - Červený Újezd NUTS5 CZ020A532215
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 606 4292649
zahrada 391 206305
ovoc. sad 16 16909
travní p. 63 50716
lesní poz les(ne hospodář) 23 13027
lesní poz 6 70927
vodní pl. nádrž umělá 4 2634
vodní pl. tok přirozený 9 7239
vodní pl. zamokřená pl. 7 6827
zast. pl. společný dvůr 1 1591
zast. pl. zbořeniště 19 7118
zast. pl. 665 220086
ostat.pl. dráha 2 41848
ostat.pl. jiná plocha 83 80144
ostat.pl. manipulační pl. 49 110963
ostat.pl. neplodná půda 37 23926
ostat.pl. ostat.komunikace 144 89467
ostat.pl. silnice 33 83230
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10863
ostat.pl. zeleň 2 1343
Celkem KN 2163 5337812
Par. KMD 2163 5337812
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 122
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 359
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 65
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 656
byt.z. byt 49
byt.z. garáž 2
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 74
obč.z. garáž 2
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 130
LV 848
spoluvlastník 1232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.04.2017
S-SK GS 1:2880 1840 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 17.05.2022 17:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.