k.ú.: 621439 - Stará Lípa - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561380 - Česká Lípa NUTS5 CZ0511561380
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 839105
zahrada 140 109189
ovoc. sad 3 10263
travní p. 172 1685205
lesní poz les(ne hospodář) 23 293211
lesní poz 30 467220
vodní pl. rybník 8 11750
vodní pl. tok přirozený 3 28963
vodní pl. tok umělý 4 20923
zast. pl. společný dvůr 3 1706
zast. pl. zbořeniště 10 4088
zast. pl. 196 60888
ostat.pl. dráha 1 17135
ostat.pl. jiná plocha 50 97366
ostat.pl. manipulační pl. 43 79535
ostat.pl. neplodná půda 17 53932
ostat.pl. ostat.komunikace 56 129968
ostat.pl. silnice 1 2891
ostat.pl. skládka 4 15048
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 38166
ostat.pl. zeleň 2 339
Celkem KN 846 3966891
Par. DKM 846 3966891
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 55
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 8
Celkem BUD 190
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 242
spoluvlastník 322

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.11.2002 Od -ověř TO. Převod.
THM-V 1:1000 29.03.1977 04.11.2002 Od 1976. THM Č. Lípa 1:1000, 2000 (námitky 1976).
S-SK GS 1:2880 1843 29.03.1977 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.