k.ú.: 621528 - Dubice u České Lípy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561380 - Česká Lípa NUTS5 CZ0511561380
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 214594
zahrada 109 50048
ovoc. sad 1 3374
travní p. 242 1120662
lesní poz 29 87127
vodní pl. nádrž umělá 1 79
vodní pl. rybník 25 361464
vodní pl. tok přirozený 14 51322
vodní pl. tok umělý 11 5239
vodní pl. zamokřená pl. 1 162
zast. pl. společný dvůr 4 533
zast. pl. zbořeniště 13 3525
zast. pl. 197 77527
ostat.pl. jiná plocha 115 175100
ostat.pl. manipulační pl. 30 70377
ostat.pl. neplodná půda 88 131520
ostat.pl. ostat.komunikace 82 89448
ostat.pl. silnice 5 18049
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15358
ostat.pl. zeleň 4 6363
Celkem KN 1003 2481871
Par. DKM 1003 2481871
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 28
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 190
LV 211
spoluvlastník 286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.04.2000 Od-ověř TO. Převod.
THM-V 1:2000 29.03.1977 17.04.2000 1:2000, Od -dle KP. THM Č. Lípa (námitky 1976).
S-SK GS 1:2880 1824 29.03.1977 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.