k.ú.: 621595 - Lada - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561380 - Česká Lípa NUTS5 CZ0511561380
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 448312
zahrada 140 98469
ovoc. sad 2 3314
travní p. 88 308939
lesní poz 29 424299
vodní pl. rybník 6 9348
vodní pl. tok přirozený 1 5844
zast. pl. společný dvůr 1 907
zast. pl. zbořeniště 4 2483
zast. pl. 143 26354
ostat.pl. dráha 1 17413
ostat.pl. jiná plocha 63 43548
ostat.pl. manipulační pl. 10 9157
ostat.pl. neplodná půda 42 49640
ostat.pl. ostat.komunikace 34 35275
ostat.pl. silnice 1 14572
ostat.pl. zeleň 2 1238
Celkem KN 632 1499112
Par. DKM 632 1499112
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 56
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 140
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 191
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.08.2000 Od -ověř TO. Převod.
THM-V 1:2000 29.03.1977 17.08.2000 1:2000, Od -dle KP. THM Č. Lípa (námitky 1976).
S-SK GS 1:2880 1843 29.03.1977 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 21:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.