k.ú.: 621609 - Častolovice u České Lípy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561380 - Česká Lípa NUTS5 CZ0511561380
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 2119954
zahrada 97 60841
travní p. 100 304418
lesní poz 24 110487
vodní pl. tok přirozený 2 12018
vodní pl. tok umělý 5 2670
vodní pl. zamokřená pl. 7 24940
zast. pl. společný dvůr 1 401
zast. pl. zbořeniště 20 4068
zast. pl. 79 22051
ostat.pl. dráha 1 52318
ostat.pl. jiná plocha 25 7152
ostat.pl. manipulační pl. 2 226
ostat.pl. neplodná půda 48 49034
ostat.pl. ostat.komunikace 74 53770
ostat.pl. pohřeb. 1 3004
ostat.pl. silnice 9 28792
Celkem KN 578 2856144
Par. DKM 578 2856144
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 73
LV 141
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000 Od-ověř. TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.09.1989 29.12.2000 Od-ověř.TO. ZMVM Častolovice.
S-SK GS 1:2880 1843 15.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 23:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.