k.ú.: 621625 - Česká Metuje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573981 - Česká Metuje NUTS5 CZ0523573981
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 1324857
zahrada 89 57942
ovoc. sad 3 9267
travní p. 100 182397
lesní poz 31 186718
vodní pl. nádrž umělá 1 696
vodní pl. tok přirozený 4 17185
zast. pl. společný dvůr 1 152
zast. pl. zbořeniště 2 147
zast. pl. 109 49723
ostat.pl. dráha 1 59110
ostat.pl. jiná plocha 30 56227
ostat.pl. manipulační pl. 4 16928
ostat.pl. neplodná půda 8 3986
ostat.pl. ostat.komunikace 66 31141
ostat.pl. silnice 8 20093
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7236
Celkem KN 601 2023805
Par. KMD 601 2023805
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 100
LV 115
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2013
S-SK GS 1:2880 1840 17.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 19:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.