k.ú.: 621633 - Skalka u České Metuje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573981 - Česká Metuje NUTS5 CZ0523573981
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 859337
zahrada 27 29325
travní p. 227 879521
lesní poz 126 1016141
vodní pl. tok přirozený 7 4236
zast. pl. zbořeniště 15 9077
zast. pl. 36 11514
ostat.pl. jiná plocha 28 29996
ostat.pl. neplodná půda 5 6052
ostat.pl. ostat.komunikace 50 76192
ostat.pl. silnice 6 18712
Celkem KN 577 2940103
Par. KMD 577 2940103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. jiná st. 5
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 33
LV 60
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2014
S-SK GS 1:2880 1840 10.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 09:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.