k.ú.: 621641 - Metujka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573981 - Česká Metuje NUTS5 CZ0523573981
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 2199889
zahrada 80 63201
ovoc. sad 11 157863
travní p. 239 1124531
lesní poz 120 932202
vodní pl. tok přirozený 19 25863
vodní pl. tok umělý 7 4042
zast. pl. zbořeniště 7 665
zast. pl. 81 36190
ostat.pl. jiná plocha 32 21721
ostat.pl. manipulační pl. 14 12832
ostat.pl. neplodná půda 17 10795
ostat.pl. ostat.komunikace 123 122581
ostat.pl. silnice 7 21793
Celkem KN 884 4734168
Par. KMD 884 4734168
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 76
LV 122
spoluvlastník 223

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2014
S-SK GS 1:2880 1840 16.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 22:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.