k.ú.: 621668 - Česká Rybná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572080 - Proseč NUTS5 CZ0531572080
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 6 18599
orná půda plantáž dřevin 1 3635
orná půda 621 4121228
zahrada 236 158890
travní p. mez, stráň 3 1842
travní p. 566 1857725
lesní poz 310 1360318
vodní pl. nádrž umělá 3 2204
vodní pl. tok přirozený 51 55039
vodní pl. tok umělý 26 4996
zast. pl. společný dvůr 1 222
zast. pl. zbořeniště 2 240
zast. pl. 205 58894
ostat.pl. jiná plocha 96 39845
ostat.pl. manipulační pl. 25 38058
ostat.pl. mez, stráň 5 3430
ostat.pl. neplodná půda 167 111275
ostat.pl. ostat.komunikace 159 146019
ostat.pl. pohřeb. 1 320
ostat.pl. silnice 10 59241
Celkem KN 2494 8042020
Par. DKM 110 45711
Par. KMD 2384 7996309
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 72
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 195
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 367
spoluvlastník 588

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2019 část intravilánu kolem Pehlinského potoka
KMD 1:1000 30.05.2011
S-SK GS 1:2880 1839 30.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 17:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.