k.ú.: 621692 - Malá Skalice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573990 - Česká Skalice NUTS5 CZ0523573990
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 1049073
zahrada 333 192337
ovoc. sad 53 388540
travní p. mez, stráň 7 8931
travní p. 81 324389
lesní poz les(ne hospodář) 3 11709
lesní poz 9 194950
vodní pl. tok přirozený 9 20712
zast. pl. společný dvůr 6 966
zast. pl. zbořeniště 2 867
zast. pl. 470 155475
ostat.pl. jiná plocha 135 89579
ostat.pl. manipulační pl. 16 41040
ostat.pl. mez, stráň 8 3591
ostat.pl. ostat.komunikace 93 89805
ostat.pl. pohřeb. 1 11048
ostat.pl. silnice 7 29212
ostat.pl. zeleň 9 14958
Celkem KN 1407 2627182
Par. DKM 1407 2627182
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 313
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 74
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 469
byt.z. byt 72
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 9
Celkem JED 89
LV 550
spoluvlastník 897

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.05.2002
THM-V 1:2000 01.04.1971 22.05.2002
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 06:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.