k.ú.: 621749 - Zlíč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573990 - Česká Skalice NUTS5 CZ0523573990
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 258 1432985
zahrada 104 72400
ovoc. sad 31 81987
travní p. 105 328517
lesní poz les(ne hospodář) 8 57412
lesní poz 57 130976
vodní pl. nádrž umělá 1 5
vodní pl. tok přirozený 13 44708
vodní pl. tok umělý 3 7700
zast. pl. zbořeniště 5 495
zast. pl. 166 71978
ostat.pl. jiná plocha 51 48568
ostat.pl. manipulační pl. 17 91704
ostat.pl. neplodná půda 34 16969
ostat.pl. ostat.komunikace 95 47975
ostat.pl. pohřeb. 1 482
ostat.pl. silnice 10 41896
Celkem KN 959 2476757
Par. KMD 958 2476604
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 60
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo přehrada 4
Celkem BUD 161
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 225
spoluvlastník 409

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2013
S-SK GS 1:2880 1840 30.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 18:45

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.