k.ú.: 621919 - České Budějovice 1 - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544256 - České Budějovice NUTS5 CZ0311544256
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 22 7515
vodní pl. nádrž přírodní 1 12530
vodní pl. tok umělý 3 2594
zast. pl. společný dvůr 12 2195
zast. pl. zbořeniště 2 153
zast. pl. 556 173690
ostat.pl. jiná plocha 26 7332
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 296
ostat.pl. manipulační pl. 6 716
ostat.pl. ostat.komunikace 65 82057
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 34998
ostat.pl. zeleň 6 22183
Celkem KN 703 346259
Par. DKM 703 346259
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 341
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 32
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 14
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 8
č.p. víceúčel 21
č.p. výroba 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 39
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
rozestav. 2
Celkem BUD 548
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 61
byt.z. dílna 4
byt.z. j.nebyt 31
obč.z. byt 36
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 29
Celkem JED 167
LV 439
spoluvlastník 681

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.09.1997
THM-V 1:1000 01.10.1973 08.09.1997
S-SK GS 1:720 1870 01.10.1973 Č.Budějovice 1 - 7: okrajové části- 1:1440, 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 24.05.2022 14:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.