k.ú.: 622541 - České Hamry u Vejprt - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563404 - Vejprty NUTS5 CZ0422563404
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42043 - Vejprty

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 1294
zahrada 42 11670
travní p. 80 481727
lesní poz 13 3062323
vodní pl. nádrž umělá 1 971
vodní pl. tok přirozený 1 6726
zast. pl. zbořeniště 3 273
zast. pl. 64 22065
ostat.pl. dráha 1 77958
ostat.pl. jiná plocha 14 45387
ostat.pl. manipulační pl. 8 5426
ostat.pl. neplodná půda 4 41595
ostat.pl. ostat.komunikace 29 24788
ostat.pl. pohřeb. 1 1306
ostat.pl. silnice 6 62394
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 302
Celkem KN 271 3846205
Par. KMD 271 3846205
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
č.p. ubyt.zař 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 15
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
Celkem BUD 61
LV 76
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2015
S-SK GS 1:2880 1824 29.09.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 18.05.2022 11:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.