k.ú.: 622630 - České Libchavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580058 - České Libchavy NUTS5 CZ0534580058
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 413 3304991
zahrada 306 255357
travní p. 604 1854843
lesní poz les s budovou 2 571
lesní poz ostat.komunikace 1 6532
lesní poz 213 2729757
vodní pl. rybník 1 2230
vodní pl. tok přirozený 19 40370
zast. pl. společný dvůr 4 734
zast. pl. zbořeniště 10 2243
zast. pl. 311 86712
ostat.pl. jiná plocha 235 97033
ostat.pl. manipulační pl. 21 33130
ostat.pl. neplodná půda 1 95
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 52
ostat.pl. ostat.komunikace 350 204646
ostat.pl. pohřeb. 1 1554
ostat.pl. silnice 23 89734
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5284
ostat.pl. zeleň 3 384
Celkem KN 2522 8716252
Par. DKM 2522 8716252
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 10
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 123
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 284
byt.z. byt 17
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 21
LV 385
spoluvlastník 670

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.1998
S-SK GS 1:2880 1840 21.12.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 18:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.