k.ú.: 622656 - České Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576212 - České Meziříčí NUTS5 CZ0524576212
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52022 - Opočno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1135 13554296
zahrada skleník-pařeniš. 1 127
zahrada 639 482413
travní p. 145 329836
lesní poz les(ne hospodář) 2 946
lesní poz 42 819871
vodní pl. nádrž přírodní 7 4231
vodní pl. nádrž umělá 1 1477
vodní pl. tok přirozený 39 273462
vodní pl. tok umělý 25 97744
vodní pl. zamokřená pl. 1 12991
zast. pl. společný dvůr 13 2787
zast. pl. zbořeniště 11 4055
zast. pl. 815 450548
ostat.pl. jiná plocha 147 141608
ostat.pl. manipulační pl. 106 325679
ostat.pl. neplodná půda 13 16073
ostat.pl. ostat.komunikace 255 493958
ostat.pl. pohřeb. 2 6335
ostat.pl. silnice 44 229489
ostat.pl. skládka 1 5803
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 43728
ostat.pl. zeleň 88 332189
Celkem KN 3537 17629646
Par. DKM 3537 17629646
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 135
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 176
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 219
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 64
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 5
Celkem BUD 776
byt.z. byt 38
Celkem JED 38
LV 860
spoluvlastník 1188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.12.2009 1:1000 09.12.2009 *)
DKM 1:1000 23.03.2007 DKM přepracováním na části
THM-V 1:2000 01.01.1967 09.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 01.01.1967


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 20:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.