k.ú.: 622842 - Český Dub - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563960 - Český Dub NUTS5 CZ0513563960
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 399 2345977
zahrada 666 420280
ovoc. sad 6 20479
travní p. mez, stráň 14 22269
travní p. 763 2049398
lesní poz 336 2809507
vodní pl. nádrž umělá 6 12373
vodní pl. tok přirozený 48 45774
vodní pl. tok umělý 9 4367
vodní pl. zamokřená pl. 3 769
zast. pl. společný dvůr 19 6522
zast. pl. zbořeniště 43 6548
zast. pl. 1127 258774
ostat.pl. jiná plocha 287 204633
ostat.pl. manipulační pl. 186 157239
ostat.pl. neplodná půda 108 66538
ostat.pl. ostat.komunikace 395 283891
ostat.pl. pohřeb. 4 9988
ostat.pl. silnice 36 151923
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 82444
ostat.pl. zeleň 98 78258
Celkem KN 4573 9037951
Par. DKM 4573 9037951
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 28
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 18
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 373
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 236
bez čp/če jiná st. 170
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 4
Celkem BUD 1079
byt.z. byt 139
byt.z. garáž 9
obč.z. byt 61
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 210
LV 1156
spoluvlastník 1707

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2002 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:1000 01.10.1988 30.10.2002 Od -ověř TO. ZMVM Český Dub, měř.1:2000, 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1988 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 20.05.2022 22:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.