k.ú.: 622923 - Fláje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567108 - Český Jiřetín NUTS5 CZ0425567108
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
lesní poz les(ne hospodář) 26 12724360
lesní poz 32 5358646
vodní pl. nádrž umělá 3 1248137
vodní pl. tok přirozený 3 3122
zast. pl. 37 12720
ostat.pl. jiná plocha 8 5986
ostat.pl. manipulační pl. 3 5589
ostat.pl. neplodná půda 39 118948
ostat.pl. ostat.komunikace 7 79816
ostat.pl. silnice 5 94267
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 31592
Celkem KN 164 19683183
Par. KMD 164 19683183
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 35
LV 14
spoluvlastník 17

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2012
S-SK GS 1:2880 1842 13.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 17.05.2022 09:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.