k.ú.: 623059 - Slupenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545392 - Český Krumlov NUTS5 CZ0312545392
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 704483
zahrada 65 55963
ovoc. sad 2 9741
travní p. 157 1279687
lesní poz 93 1158904
vodní pl. nádrž umělá 5 4951
vodní pl. rybník 6 45119
vodní pl. tok umělý 14 6865
vodní pl. zamokřená pl. 4 4808
zast. pl. společný dvůr 1 27
zast. pl. zbořeniště 1 67
zast. pl. 79 22907
ostat.pl. jiná plocha 15 10245
ostat.pl. manipulační pl. 1 5910
ostat.pl. neplodná půda 126 213048
ostat.pl. ostat.komunikace 24 35822
ostat.pl. silnice 5 42932
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1062
Celkem KN 613 3602541
Par. DKM 613 3602541
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 76
LV 105
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.05.2010 1:1000 27.05.2010 *)
DKM 1:1000 28.03.2008
THM-V 1:2000 01.06.1972 27.05.2010
S-SK GS 1:2880 1826 01.06.1972


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.05.2022 16:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.