k.ú.: 623521 - Hořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558362 - Spálené Poříčí NUTS5 CZ0324558362
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32012 - Spálené Poříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 101 672155
zahrada 9 13149
travní p. 85 382434
lesní poz les s budovou 1 41
lesní poz 6 13287
vodní pl. nádrž umělá 1 3467
vodní pl. tok přirozený 3 1717
vodní pl. zamokřená pl. 7 18367
zast. pl. 12 14411
ostat.pl. jiná plocha 20 49780
ostat.pl. neplodná půda 13 10701
ostat.pl. ostat.komunikace 17 32280
ostat.pl. silnice 2 10437
Celkem KN 277 1222226
Par. KMD 277 1222226
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 13
LV 55
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2017
KM-D 1:2000 20.01.2000 29.11.2017
S-SK GS 1:2880 1838 20.01.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.05.2022 04:59

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.