k.ú.: 623687 - Hroznětín u Číhoště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568520 - Číhošť NUTS5 CZ0631568520
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 230 1826597
zahrada 43 38880
travní p. 76 179819
lesní poz 29 73606
vodní pl. nádrž umělá 3 1521
vodní pl. rybník 1 3087
zast. pl. zbořeniště 2 1076
zast. pl. 38 28553
ostat.pl. jiná plocha 20 11224
ostat.pl. neplodná půda 4 9860
ostat.pl. ostat.komunikace 16 19905
ostat.pl. silnice 3 31201
Celkem KN 465 2225329
Par. KMD 465 2225329
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 35
LV 59
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.02.2015
S-SK GS 1:2880 1838 26.02.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.05.2022 23:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.