k.ú.: 623881 - Potočná u Číměře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546101 - Číměř NUTS5 CZ0313546101
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 1169576
zahrada 24 16401
travní p. 109 615605
lesní poz 212 1502425
vodní pl. nádrž umělá 5 1701
vodní pl. rybník 17 56344
vodní pl. tok přirozený 25 9058
vodní pl. tok umělý 7 2460
zast. pl. 49 17965
ostat.pl. jiná plocha 174 388398
ostat.pl. manipulační pl. 4 20629
ostat.pl. neplodná půda 12 24262
ostat.pl. ostat.komunikace 52 40351
ostat.pl. silnice 10 60153
ostat.pl. zeleň 1 32
Celkem KN 777 3925360
Par. DKM 500 2169551
Par. KMD 277 1755809
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 49
LV 83
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.03.2009 lesy
DKM 1:1000 11.03.2009 intravilán
DKM-KPÚ 18.07.2008 1:1000 14.08.2008 *) JPÚ mimo lesy a intravilán
S-SK GS 1:2880 1900 18.03.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 24.05.2022 13:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.