k.ú.: 623954 - Čistá u Mladé Boleslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535630 - Čistá NUTS5 CZ0207535630
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21151 - Bělá pod Bezdězem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 852 6417310
zahrada skleník-pařeniš. 8 1029
zahrada 254 124972
travní p. 29 49630
lesní poz 137 1780918
vodní pl. nádrž umělá 3 2381
zast. pl. společný dvůr 1 384
zast. pl. zbořeniště 3 776
zast. pl. 402 147902
ostat.pl. jiná plocha 107 49545
ostat.pl. manipulační pl. 40 55788
ostat.pl. neplodná půda 29 26638
ostat.pl. ostat.komunikace 178 149894
ostat.pl. pohřeb. 2 2445
ostat.pl. silnice 73 124919
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 25259
ostat.pl. zeleň 11 25676
Celkem KN 2138 8985466
Par. KMD 2138 8985466
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 184
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 98
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 393
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 16
obč.z. j.nebyt 19
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 52
LV 484
spoluvlastník 702

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2016
S-SK GS 1:2880 1842 08.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 17.05.2022 15:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.