k.ú.: 624691 - Trpík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 547921 - Trpík NUTS5 CZ0534547921
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 1391205
zahrada 47 97121
travní p. 56 723478
lesní poz 20 1118973
vodní pl. nádrž umělá 4 4022
vodní pl. rybník 1 2492
vodní pl. tok přirozený 16 22849
vodní pl. zamokřená pl. 1 700
zast. pl. 52 17490
ostat.pl. dráha 1 36330
ostat.pl. jiná plocha 30 29083
ostat.pl. manipulační pl. 7 9761
ostat.pl. neplodná půda 11 34234
ostat.pl. ostat.komunikace 34 71278
ostat.pl. pohřeb. 1 538
ostat.pl. silnice 5 33345
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 154
ostat.pl. zeleň 2 749
Celkem KN 329 3593802
Par. DKM 295 3572429
Par. KMD 34 21373
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 52
LV 62
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 29.08.2019 04.10.2019 *)
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 27.09.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2022 20:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.