k.ú.: 624896 - Děčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564729 - Děčany NUTS5 CZ0423564729
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 1737656
chmelnice 4 99750
zahrada 36 32513
ovoc. sad 20 128274
travní p. 29 142399
lesní poz les(ne hospodář) 1 84067
lesní poz 1 11478
vodní pl. nádrž umělá 2 2374
vodní pl. tok přirozený 1 2565
vodní pl. tok umělý 17 15227
vodní pl. zamokřená pl. 2 2776
zast. pl. společný dvůr 2 1062
zast. pl. zbořeniště 13 5328
zast. pl. 85 42765
ostat.pl. jiná plocha 12 1040
ostat.pl. manipulační pl. 15 44327
ostat.pl. neplodná půda 40 29294
ostat.pl. ostat.komunikace 29 20464
ostat.pl. silnice 2 18974
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3446
Celkem KN 406 2425779
Par. KMD 406 2425779
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 48
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 81
LV 89
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.09.2013
KM-D 1:2880 31.12.1999 06.09.2013 KM-D
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 09:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.