k.ú.: 624900 - Lukohořany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564729 - Děčany NUTS5 CZ0423564729
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 286 1695356
zahrada 18 10867
travní p. 40 42020
lesní poz 32 164042
vodní pl. tok přirozený 31 13554
vodní pl. tok umělý 18 3139
zast. pl. společný dvůr 3 953
zast. pl. zbořeniště 8 1772
zast. pl. 31 18947
ostat.pl. jiná plocha 10 4198
ostat.pl. manipulační pl. 18 11847
ostat.pl. neplodná půda 3 1436
ostat.pl. ostat.komunikace 41 24055
ostat.pl. silnice 51 37785
Celkem KN 590 2029971
Par. KMD 590 2029971
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 26
bez čp/če jiná st. 3
Celkem BUD 29
LV 83
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2013
S-SK GS 1:2880 1843 07.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 09:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.