k.ú.: 625141 - Podmokly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 228576
zahrada 1813 1045111
ovoc. sad 3 16165
travní p. 431 592741
lesní poz les(ne hospodář) 1 18320
lesní poz 59 1025816
vodní pl. nádrž umělá 1 6931
vodní pl. tok přirozený 22 397536
vodní pl. tok umělý 5 443
zast. pl. společný dvůr 45 28958
zast. pl. zbořeniště 107 38124
zast. pl. 3687 1018519
ostat.pl. dráha 21 468298
ostat.pl. jiná plocha 561 373627
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 50646
ostat.pl. manipulační pl. 276 461987
ostat.pl. neplodná půda 144 136778
ostat.pl. ostat.komunikace 584 574623
ostat.pl. pohřeb. 1 27274
ostat.pl. silnice 70 119975
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 34 86833
ostat.pl. zeleň 127 160650
Celkem KN 8105 6877931
Par. DKM 8105 6877931
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 28
č.p. bydlení 1071
č.p. byt.dům 258
č.p. doprava 11
č.p. jiná st. 31
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 56
č.p. obč.vyb. 29
č.p. prům.obj 12
č.p. rod.dům 391
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 18
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 679
č.e. jiná st. 124
č.e. prům.obj 2
č.e. rod.rekr 33
č.e. ubyt.zař 1
č.e. výroba 2
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 61
bez čp/če garáž 365
bez čp/če jiná st. 127
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 21
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 85
bez čp/če tech.vyb 107
bez čp/če výroba 40
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 17
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo plav.úč. 26
Celkem BUD 3650
byt.z. byt 2809
byt.z. dílna 30
byt.z. garáž 60
byt.z. j.nebyt 139
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 164
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 15
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 3227
LV 5671
spoluvlastník 9922

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.1999
THM-V 1:1000 01.04.1961 13.12.1999 01.04.1961 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 18.05.2022 12:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.