k.ú.: 625302 - Prostřední Žleb - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 61680
zahrada 568 351927
ovoc. sad 1 3516
travní p. 436 549029
lesní poz les s budovou 1 25
lesní poz 85 8511313
vodní pl. nádrž přírodní 5 4596
vodní pl. tok přirozený 16 766490
vodní pl. zamokřená pl. 1 1644
zast. pl. společný dvůr 3 140
zast. pl. zbořeniště 45 4252
zast. pl. 598 101631
ostat.pl. dráha 15 164182
ostat.pl. jiná plocha 91 105542
ostat.pl. manipulační pl. 22 49700
ostat.pl. neplodná půda 123 98474
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 394
ostat.pl. ostat.komunikace 195 205241
ostat.pl. silnice 14 32847
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 15954
ostat.pl. zeleň 2 1094
Celkem KN 2272 11029671
Par. DKM 2272 11029671
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 414
č.p. výroba 2
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 21
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
rozestav. 5
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo plav.úč. 17
Celkem BUD 593
byt.z. byt 23
obč.z. byt 6
Celkem JED 29
LV 611
spoluvlastník 798

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.07.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1981 14.07.2004 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 17.05.2022 08:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.