k.ú.: 625370 - Dehtáře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561924 - Dehtáře NUTS5 CZ0633561924
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 1450421
zahrada 38 18060
travní p. 102 328636
lesní poz 85 372816
vodní pl. nádrž umělá 1 8594
vodní pl. rybník 3 11130
vodní pl. zamokřená pl. 1 4785
zast. pl. společný dvůr 7 648
zast. pl. zbořeniště 3 511
zast. pl. 33 12472
ostat.pl. jiná plocha 59 23366
ostat.pl. manipulační pl. 15 6173
ostat.pl. neplodná půda 53 22617
ostat.pl. ostat.komunikace 90 44589
ostat.pl. silnice 20 33964
Celkem KN 771 2338782
Par. KMD 771 2338782
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 31
LV 61
spoluvlastník 82

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2014
KM-D 1:2000 22.05.2000 30.10.2014
S-SK GS 1:2880 1829 22.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 06:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.