k.ú.: 625574 - Desná I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563552 - Desná NUTS5 CZ0512563552
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5108 - Tanvald
Pověřený obecní úřad 51081 - Tanvald

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 746
zahrada 216 131363
travní p. 553 655293
lesní poz 207 782702
vodní pl. nádrž přírodní 1 356
vodní pl. nádrž umělá 1 636
vodní pl. tok přirozený 6 71464
vodní pl. tok umělý 6 1426
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 502
zast. pl. zbořeniště 33 3910
zast. pl. 629 114546
ostat.pl. dráha 4 10601
ostat.pl. jiná plocha 79 46977
ostat.pl. manipulační pl. 66 41388
ostat.pl. neplodná půda 118 97129
ostat.pl. ostat.komunikace 138 75729
ostat.pl. pohřeb. 1 7320
ostat.pl. silnice 3 22744
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 31377
ostat.pl. zeleň 83 58475
Celkem KN 2159 2154684
Par. DKM 2159 2154684
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 157
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 12
č.e. rod.rekr 74
bez čp/če garáž 155
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 9
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 616
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 12
Celkem JED 17
LV 563
spoluvlastník 737

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 11.06.2008 1:1000 11.06.2008 *) Od -ověř TO. Převedení.
ZMVM 1:2000 01.04.1988 11.06.2008 1:2000, Od -ověř TO. ZMVM Desná.
S-SK GS 1:2880 1824 01.04.1988 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 20.05.2022 23:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.