k.ú.: 625639 - Desná u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572357 - Desná NUTS5 CZ0533572357
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 443 3839493
zahrada 297 172067
travní p. 119 135459
lesní poz 32 278489
vodní pl. tok přirozený 12 10045
zast. pl. společný dvůr 5 369
zast. pl. zbořeniště 10 1491
zast. pl. 246 58630
ostat.pl. jiná plocha 114 48442
ostat.pl. manipulační pl. 5 2785
ostat.pl. neplodná půda 66 65465
ostat.pl. ostat.komunikace 179 114292
ostat.pl. silnice 8 37299
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 12929
Celkem KN 1548 4777255
Par. KMD 1548 4777255
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 32
Celkem BUD 225
LV 254
spoluvlastník 386

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.04.2012
S-SK GS 1:2880 1839 03.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 08:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.