k.ú.: 625671 - Matějovice u Dešenic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556041 - Dešenice NUTS5 CZ0322556041
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 12 6055
travní p. 34 637290
lesní poz 20 1888208
zast. pl. zbořeniště 5 2755
zast. pl. 8 3820
ostat.pl. dráha 1 15558
ostat.pl. jiná plocha 12 5537
ostat.pl. neplodná půda 39 200977
ostat.pl. ostat.komunikace 31 69337
Celkem KN 162 2829537
Par. DKM 121 2801928
Par. KMD 41 27609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če obč.vyb 2
Celkem BUD 8
LV 22
spoluvlastník 31

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.02.2019
KMD 1:1000 30.07.2015
S-SK GS 1:2880 1837 21.02.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.05.2022 20:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.