k.ú.: 625957 - Dětkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592978 - Dětkovice NUTS5 CZ0646592978
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62191 - Ivanovice na Hané

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1354 3741664
zahrada 172 104397
ovoc. sad 22 43246
travní p. 106 96012
lesní poz 30 720544
vodní pl. nádrž umělá 1 846
vodní pl. tok přirozený 1 14599
vodní pl. zamokřená pl. 4 4508
zast. pl. zbořeniště 9 1790
zast. pl. 155 61338
ostat.pl. jiná plocha 87 17692
ostat.pl. manipulační pl. 81 31546
ostat.pl. neplodná půda 57 30443
ostat.pl. ostat.komunikace 266 73437
ostat.pl. silnice 19 22758
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 480
ostat.pl. zeleň 2 785
Celkem KN 2367 4966085
Par. DKM 51 117946
Par. KMD 2316 4848139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 149
LV 277
spoluvlastník 432

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 04.04.2013 12 ha v rámci KoPÚ v k.ú. Pačlavice a Osičany
KM-D 1:1000 25.05.2000 16.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 25.05.2000 31.12.1834, 25.05.2000 zavedeno KM-D


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 24.05.2022 18:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.