k.ú.: 625965 - Dětmarovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 598941 - Dětmarovice NUTS5 CZ0803598941
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8111 - Karviná
Pověřený obecní úřad 81111 - Karviná

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2023 5550919
zahrada skleník-pařeniš. 1 19
zahrada 1355 1116366
ovoc. sad 6 34803
travní p. 652 769708
lesní poz 249 1134653
vodní pl. nádrž přírodní 5 9969
vodní pl. nádrž umělá 4 85801
vodní pl. rybník 2 2680
vodní pl. tok přirozený 89 144775
vodní pl. zamokřená pl. 82 151402
zast. pl. společný dvůr 33 8101
zast. pl. zbořeniště 16 4282
zast. pl. 1863 648562
ostat.pl. dráha 24 163661
ostat.pl. jiná plocha 253 329365
ostat.pl. manipulační pl. 69 622482
ostat.pl. neplodná půda 369 485004
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 442
ostat.pl. ostat.komunikace 1082 591423
ostat.pl. pohřeb. 6 12232
ostat.pl. silnice 13 75818
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2062
ostat.pl. zeleň 55 35585
Celkem KN 8255 11980114
Par. DKM 8255 11980114
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 35
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 1338
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 24
č.e. zem.stav 3
bez čp/če garáž 106
bez čp/če jiná st. 94
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 89
bez čp/če víceúčel 6
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 61
rozestav. 7
Celkem BUD 1840
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 5
Celkem JED 50
LV 2111
spoluvlastník 3198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.10.2005
ZMVM 1:1000 01.10.1984 18.10.2005 Mapové listy 1:2000 fotogrammetricky bez redukce střešních plášťů.
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.10.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 20.05.2022 18:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.