k.ú.: 625981 - Albrechtice u Frýdlantu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564028 - Frýdlant NUTS5 CZ0513564028
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 561829
zahrada 74 98070
travní p. mez, stráň 2 1682
travní p. 407 2454596
lesní poz 66 2932016
vodní pl. nádrž umělá 1 3472
vodní pl. tok přirozený 8 12897
vodní pl. tok umělý 1 123
vodní pl. zamokřená pl. 2 1328
zast. pl. společný dvůr 1 296
zast. pl. zbořeniště 9 4130
zast. pl. 170 28889
ostat.pl. jiná plocha 37 25279
ostat.pl. manipulační pl. 2 269
ostat.pl. neplodná půda 9 3160
ostat.pl. ostat.komunikace 106 80072
ostat.pl. silnice 4 48014
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1000
Celkem KN 928 6257122
Par. DKM 928 6257122
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 8
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 165
LV 177
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.03.1996 Od -ověř TO. Převodem rozprac. ZMVM Dětřichov.
S-SK GS 1:2880 1843 08.03.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 18.05.2022 21:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.