k.ú.: 625990 - Dětřichov u Frýdlantu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 546607 - Dětřichov NUTS5 CZ0513546607
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 3 43481
orná půda 74 1542588
zahrada 281 172113
travní p. 470 3648394
lesní poz 66 3506823
vodní pl. nádrž přírodní 1 2561
vodní pl. nádrž umělá 2 1859
vodní pl. rybník 1 201
vodní pl. tok přirozený 13 21648
vodní pl. tok umělý 21 53320
vodní pl. zamokřená pl. 22 32429
zast. pl. společný dvůr 3 6157
zast. pl. zbořeniště 28 7466
zast. pl. 327 110653
ostat.pl. dráha 5 5961
ostat.pl. jiná plocha 89 59865
ostat.pl. manipulační pl. 36 88803
ostat.pl. neplodná půda 23 13186
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 709
ostat.pl. ostat.komunikace 206 196434
ostat.pl. pohřeb. 2 6807
ostat.pl. silnice 18 102290
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 20077
ostat.pl. zeleň 49 74320
Celkem KN 1749 9718145
Par. DKM 1749 9718145
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 187
č.p. rod.rekr 6
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 30
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 322
byt.z. byt 38
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 40
LV 397
spoluvlastník 536

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.02.2015
DKM 1:2000 20.03.1996 Od -ověř TO. Přeprac rozprac. ZMVM Dětřichov.
S-SK GS 1:2880 1843 20.03.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 20.05.2022 22:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.