k.ú.: 626074 - Dětřichov u Moravské Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572683 - Dětřichov u Moravské Třebové NUTS5 CZ0533572683
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 3684880
zahrada 212 153863
ovoc. sad 6 25841
travní p. 220 1206915
lesní poz 82 499843
vodní pl. nádrž umělá 1 1404
vodní pl. tok přirozený 11 18935
zast. pl. zbořeniště 3 1939
zast. pl. 121 58059
ostat.pl. jiná plocha 49 38868
ostat.pl. manipulační pl. 27 28940
ostat.pl. neplodná půda 20 17603
ostat.pl. ostat.komunikace 116 143051
ostat.pl. silnice 9 22925
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6470
Celkem KN 1050 5909536
Par. DKM 443 5146862
Par. KMD 607 762674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 42
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 115
byt.z. byt 5
obč.z. byt 4
Celkem JED 9
LV 139
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 10.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 16.05.2022 08:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.